Szanując Twoje prawo do prywatności, firma Odlotowe Parkingi stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z Serwisu internetowego pod adresem parking-strachowice.pl („Serwis”), wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Kto jest administruje Twoimi danymi osobowymi?

Kluska Sp. z o.o.

ul. Księcia Witolda 49/15

50-202 Wrocław

8992812483